X
X

Eğitim

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Proje Yönetimi

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Yönetim Danışanlığı

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını

zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda

gerekli önlemleri geliştiren ve

uygulayanlar olacaktır.

Kalite Yönetimi ve KGS

İşletmelerce, ürün bazında istenilen kalite düzeyinin sağlanmasına yönelik olarak uygulanan sistemdir. Ürünün geçtiği tüm aşamaları kapsamakta ve ürünün gerçekleştirilmesinde işletmece önceden belirlenen şartlara uyulacağını göstermektedir.

Yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, çalışanlara örnek model oluşturulması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlaması amacına yönelik olarak, Kalite Yönetim Sistemleri’ni sürdürülebilir kılacak teknoloji çözümleri ile destekleyen sistemler kurmaktır.