X
X

Eğitim

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Proje Yönetimi

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Yönetim Danışanlığı

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını

zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda

gerekli önlemleri geliştiren ve

uygulayanlar olacaktır.

Stratejik Planlama ve Strateji Belirleme Eğitimi

  1. Fizibilite
  2. İş kurma ve geliştirme
  3. Proje yönetimi
  4. Kalite yönetimi
  5. Durum Analizinin (GZFT, PEST) temel kavramları
  6. Stratejiler nasıl belirlenir? (GZ-FZ-FT-GT Matrisi)
  7. Misyon, Vizyon ve Değerlerin temel kavramları
  8. Stratejik Amaçların ve Hedeflerin nasıl belirlenmesi gerektiği
  9. Performans göstergeleri belirlenmesi