Eğitim

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Proje Yönetimi

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Yönetim Danışanlığı

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını

zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda

gerekli önlemleri geliştiren ve

uygulayanlar olacaktır.

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimleri

Türkiye’de uygulanan Kalkınma Ajansı Hibe Destekleri ve Avrupa Birliği mali yardım programları çerçevesinde oluşturulan hibe programları sivil toplum örgütleri, meslek odaları, KOBİ’ler, sendikalar, kooparatifler, üniversiteler, yerel yönetimler vb. birçok kuruluşa hibe imkanı sağlamaktadır. Bu eğitimin temel amacı Türkiye’de uygulanan Ulusal ve Avrupa Birliği mali yardım programları tümüne ilişkin bilgi vermek ve katılımcıların AB ve Kalkınma ajansları destek programlarına proje hazırlayabilmelerini sağlamaktır.


 1. Avrupa Birliği Projeleri Nedir
 2. Neden fon desteği verliyor
 3. Proje Çevirimi Yönetimi
 4. Sorun analizi
 5. Paydaş analizi
 6. Hedef analizi
 7. Strateji analizi
 8. Mantıksal çerçeve matrisi
 9. Faaliyet planı
 10. Proje bütçesi
 11. İzleme ve değerlendirme
 12. Proje Fişi
 13. Örnek Proje ve Uygulamalar
 14. Proje Grupları oluşturulması ve konuların belirlenmesi
 15. Proje Ön Teklif Formunun Doldurulması
 16. Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması ve doldurulması
 17. Faaliyet planının hazırlanması ve doldurulması
 18. Proje bütçesinin hazırlanması ve doldurulması