Eğitim

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Proje Yönetimi

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Yönetim Danışanlığı

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını

zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda

gerekli önlemleri geliştiren ve

uygulayanlar olacaktır.

Kurumsallaşma Danışmanlığı

 

Kurumsallaşma ile ilgili birçok tanım olmakla birlikte; bir kuruluşta gerçekleştirilen işlerin belli kurallara bağlanması ve buna uygun bir yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulmasıdır, şeklinde tanımlayabiliriz.

Kurumsal işletmeler; daha düzenli ve sistemli çalışır, kontrolü sağlamak kolaylaşır, hata yapma oranı düşer, kuruluşun hedeflerine ulaşması kolaylaşır, yetki ve sorumluluklar açıktır, kararlar daha kolay alınır, farklı bakış açıları ortaya çıkar, kurumsal verimlilik artar, kişilerin birbirleri ile olan iletişim ve etkileşim biçimini belirler ve çatışmalar azalır.

Kurumsal bir yapının kurulması ve yönetilmesi kuruluşta bazı sistemlerin kurulması ile mümkündür. Bunlar;