Eğitim

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Proje Yönetimi

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Yönetim Danışanlığı

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını

zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda

gerekli önlemleri geliştiren ve

uygulayanlar olacaktır.

Yatırım Danışmanlığı

 


Stratejik kararlar alırken faaliyet gösterilen veya gösterilecek pazarı doğru değerlendirmiş olmak en önemli koşullardan biridir. Geliştirdiğimiz iş stratejisinin başarıya ulaşması için; işin, piyasanın ve müşterilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bu noktalar göz önünde bulundurulduğunda; gerek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yeni pazarlarda yer almak isteyen müşterilerimize yönelik, gerekse mevcut pazarda konumunu öğrenmek isteyen müşterilerimize özel sektör incelemeleri yapmaktayız.

Fizibilite raporu temelde yeni bir yatırım düşüncesini değerlendirmek için yapılan ve proje üzerinde devam edilmesi ya da edilmemesi gerektiğini yatırımcıya (girişimciye) gösteren çok önemli bir teknik çalışma sürecidir. Fizibilite çalışması olası yatırım fikrini tüm yönleriyle analiz eder ve yatırımı etkileyebilecek iç ve dış faktörleri belirler. Ayrıca proje ile ilgili tüm maliyetleri detaylandırır ve bu maliyetlerin nasıl karşılanabileceği hususunda bilgi verir. 

Birçok muhtemel problemi öngörebilmek için fizibilite raporu; sektör, yerleşim merkezi, pazar payı, gerekli yatırım miktarı gibi bir iş fikrinde hayati öneme sahip birçok hususu tespit ve analiz ederek karar alıcılara yorumsuz sunmayı hedefler ve karar alıcılara yatırım fikriyle ilgili doğru kararlar vermelerinde yol gösterici olur.

Yatırım kararları alınmadan önce yapılması planlanan iş fikriyle ilgili bir fizibilite çalışmasının oluşturulması, yapılacak yatırıma doğru ve yeterli kaynak ayrılmasını ve ayrılacak kaynağın gereksiz biçimde kullanılmasını engeller. İhtiyacınız doğrultusunda projelerinize yönelik fizibilite raporu hazırlanması hizmetini sizlere sunmaktayız.