Eğitim

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Proje Yönetimi

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Yönetim Danışanlığı

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını

zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda

gerekli önlemleri geliştiren ve

uygulayanlar olacaktır.

TÜBİTAK Hibe Destekleri

TÜBİTAK HİBE DESTEKLERİ

TÜBİTAK HAKKINDA

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim teknoloji alanında yenilikçi, yönlendirici katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin bilim ve Teknoloji Politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı arttırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır.Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

 

Vizyon

"Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla, paylaşımcı, yönlendirici ve katılımcı yaklaşımlarla, toplumumuzun ekonomik, sosyal ve çevresel yaşam kalitesin

Misyon

"Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak"tır.

Amaç

Teknoloji Platformlarının amacı Ar-Ge ve yenilik desteklerinin anılan sektörlerde rekabet gücünü artırmaya yönelik kullanılması sürecini desteklemek ve bu amaçla paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyon ortamı sağlamaktır. Dolayısıyla, bu platformların işlevi sektörün güncel sorunlarını ve vizyonunu belirleyerek, stratejik araştırma gündeminin saptanması ve somut uygulama önerileri, ihtiyaç duyulan proje konularının ortaya konulması olacaktır.

 

DESTEKLER

SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

·         1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

·         1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

·         1505 - TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

·         1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

·         1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

·         1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

·         1512 - TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

 AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

·         1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

·         1002 - Hızlı Destek Programı

·         1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı

·         1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

·         1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

·         1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı

·         1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı

·         1301 - Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı

·         3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ

 Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

·         4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

·         4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

 AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI DESTEKLERİ

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)

Yeni Destek Programları:

·         Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

·         Katılımı Özendirme Ödül Destek Desteği

·         Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Desteği

İKİLİ VE ÇOKLU İŞBİRLİKLERİ

 İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

·         İkili İşbirliği / Proje Başvuru Çağrıları

·         COST Programı Projeleri

ESF - Avrupa Bilim Vakfı Projeleri