Eğitim

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Proje Yönetimi

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Yönetim Danışanlığı

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını

zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda

gerekli önlemleri geliştiren ve

uygulayanlar olacaktır.

IPARD Hibeleri

IPARD Hakkında

 IPARD Nedir?

·         Türkiye’nin katılım öncesi dönemde;

·         Önceliklerini belirlemek

·         İhtiyaçlarını ortaya koymak

·         Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak

·         Kapasite oluşturmak

·         İşletmeleri topluluk standartlarına yükseltmek

·         Hedefini taşıyan AB ve T.C. ortak programıdır.

Programın Kaynağı:

·         Mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur

·         Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır

·         Gerçekleşmiş projeler için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

 

 

Başvuru Koşulları ve Karşılanan Giderler

 GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

IPARD öncelikli ilde faaliyet gösteren tarımsal işletme

 

·         250’den az çalışanı ve yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olması

·         Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt

·         Ulusal vergi sistemine kayıt

·         65 yaştan küçük olmak

·         İlgili meslekler için üniversite diploması ya da ilgili sektörde en az 3 yıl mesleki hizmet kaydı

·         Vergi ve SGK borcu

·         Gıda üretim izin belgesi

·         ÇED raporu

 

GENEL KARŞILANAN GİDERLER

 

·         Hibe konusuyla ilgili her türlü alet-ekipman ve alt yapı yatırımları

 

·         Yapı iyileştirme, geliştirme, modernizasyon

 

·         Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirmesi

 

·         Bilgisayar yazılımı alınması

 

·         Görünürlük (tabela vs.)

 

·         Mimar, Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri, fizibilite çalışmaları

 

·         İş planı hazırlığı

 

                                       Lisans ve patent haklarının alınmasına yönelik masraflar