Eğitim

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Proje Yönetimi

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Yönetim Danışanlığı

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını

zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda

gerekli önlemleri geliştiren ve

uygulayanlar olacaktır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı Hibe Destekleri

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (DTM) HİBE DESTEKLERİ

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Destekleri.

 Yurtdışı Onay Merci: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Konsolosluklar

 Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı

 Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

 Başvuru süresi: 6 ay

 Yararlananlar: Türkiye’de yerleşik, sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar, SDŞ’ler, DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.

Desteğin Kapsamı:

 I. Mağazaların Desteklenmesi

Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler:

1. Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000USD

 2. Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000 USD

Ticari şirketler:

1. Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000$

 2. Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000USD

SDŞ’ler:

1. Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000USD,

 2. Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 USD.

 II. Ofis ve Showroomların Desteklenmesi

Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler:

1. Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000USD

 2. Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000USD

 Ticari şirketler:

1. Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000USD

 2. Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000USD

SDŞ’ler:

1. Demirbaş ve dekorasyon giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000USD

 2. Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 USD

 III. Depoların Desteklenmesi

Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler:

1. Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000USD

 

2. Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000USD

Ticari şirketler:

1.       Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000USD

2.       Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000USD

2.

SDŞ’ler:

 

1. Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000USD

 

2. Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000USD

 

IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

Yurtdışı birimi bulunan;

 

1. DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000USD

 

2. Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam,

tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000USD

 

3.       Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000USD

 

Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;

 

1. DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000USD

 

V. Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin;

 

1.       Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000USD

 

 DTSŞ, SDŞ ve şirketler;

 

1. Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ’ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için.

 

Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi

Şirketler ile SDŞ’ler tarafından ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri desteklenir.

 

Destek Tutarı: Proje başına 10.000 USD

 

Destek Oranı: %70+10 (Şirketler), %80+10 (SDŞ’ler)

 

(Dış Tic. Dış Ticaret Müsteşarlığı’ı tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılır)

 

Desteklenen Proje Sayısı: Yılda 5 adet (Şirketler), Yılda 10 adet (SDŞ)

 

Desteklenecek Personel Sayısı: En fazla 2 çalışan

 

Desteklenen Harcamalar:

 

Ulaşım:

·         Türkiye’den araştırma yapmaya gidilecek ülkeye yalnızca bir defalık gidiş ve bir defalık dönüş maliyetini karşılamak üzere otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi bileti ücreti,

 

·         Gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkeler arası ulaşımda kullanılan otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, proje başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama ücreti,

 

Konaklama:

 

Gidilen ülkede araştırma yapılırken kalınacak süre içinde, şirket başına günlük 200 ABD Doları karşılığını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri,

 

Satın Alınan Doküman ve Hizmetler:

 

Günlük 75 ABD Dolarını proje başına da 750 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla tercümanlık hizmeti gideri, proje başına 750 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araştırmaya yardımcı olmak üzere satın alınacak basılı doküman ve yayın gideri,

 

Numune Gönderim Giderleri:

 

Şirketler tarafından pazar araştırması yapılan ülkelere yönelik numune gönderim giderleri (Pazar araştırması gidiş tarihinden en erken 1 (bir) ay önceki veya pazar araştırması gidiş tarihinden en geç 3 ay sonraki dönemdeki numune gönderimlerini kapsar.),

 

Başvuru Süresi: En son harcamanın yapılmasından 6 ay itibaren

 

Başvuru Yeri: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya İGEME

 

Desteklenmeyecek Harcamalar

 

·         Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri

 

·         Fuar, sergi, konferans vb. organizasyonlara katılımlar

 

·         Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen programlar

 

Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

 

Desteğin Kapsamı: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığınca görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin desteklenmektedir.

 

Destek Oranı: %50

 

Destek tutarı: (Üst limitler)

 

·         Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 USD

 

·         Sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 USD

 

·         Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda;

 

·         Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 USD

 

·         Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 USD

 

Ayrıca:

 

·         Organizatör tarafından yurt dışında fuar için yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar %75 oranında;

 

·         Yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına,

 

·         Sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

 

·         Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesi neverilecek ön uygunluğa istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar azami % 75 oranında 80.000 ABD Dolarına kadar,

 

Başvurulacak Kuruluş: İhracatçı Birlikleri

 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi

 

Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır. Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Müsteşarlığımıza müracaat edeceklerdir. “TURQUALİTY®” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir.

 

Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.

 

Başvuru Mercii: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)

 

Başvuru Süresi: 6 ay

 

Yararlananlar: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler

 

Destek Oranı: Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)

 

Destek Süresi:

 

·         4 Yıl (Marka Destek Programı)

 

·         5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

 

Desteğin Kapsamı:

 

I. İhracatçı Birliklerinin;

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 USD

 

II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin;

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 USD

 

III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin;

İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak: